Thẩm định giá Bất động sản


Bất động sản Thẩm định giá bao gồm:

- Đất đai;
- Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;
- Các tài sản khác gắn liền với đất đai;
- Các tài sản khác do pháp luật quy định…

Mục đích của thẩm định giá Bất động sản bao gồm:

- Mua bán, chuyển nhượng tài sản.
- Thế chấp, bảo lãnh, vay vốn ngân hàng.
- Xác định giá trị tài sản, dự án đầu tư, giá trị thương hiệu...
- Hạch toán kế toán, thanh lý tài sản, bảo hiểm, đền bù, giải tỏa...
- Thẩm định tài sản phục vụ điều tra, xét xử, phân chia, tranh chấp tài sản,...
- Liên doanh, thành lập, chuyển đổi hoặc giải thể doanh nghiệp.
- Chứng minh tài sản để du học, du lịch, định cư, hợp tác, góp vốn...
- Các mục đích thẩm định khác...

Dịch vụ thẩm định giá bất động sản là một trong những thế mạnh của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Việt Nam Với kho dữ liệu giá dồi dào, nguồn nhân lực với trình độ kinh nghiệm chuyên môn cao, Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Việt Nam sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin về giá trị của các bất động sản với độ tin cậy cao theo từng mục đích thẩm định.

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI