HỒ SƠ NĂNG LỰC THẨM ĐỊNH GIÁ


1 Giấy đăng kí Kinh doanh Tải về
2 Giấy Chứng nhận đủ điều kiện Kinh doanh Dịch vụ Thẩm định giá Tải về
3 Thẩm định viên đăng ký hành nghề năm 2018 Tải về
4 Thông báo số 39/TB-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/01/2018 Về việc công bố Danh sách Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2018 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá Tải về

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI