Trang chủ » Trao đổi kinh nghiệm » Thủ tục thẩm định mua sắm tài sản sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Hà Tĩnh
Thủ tục thẩm định mua sắm tài sản sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Hà Tĩnh

Thủ tục thẩm định mua sắm tài sản sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Hà Tĩnh

Thẩm định mua sắm tài sản nói chung và thẩm định mua sắm tài sản sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Hà Tĩnh nói riêng đang được các tổ chức, cơ quan trên địa bàn đặc biệt quan tâm.

Vậy để  việc thẩm định mua sắm tài sản sử dụng vốn ngân sách nhà nước diễn ra theo đúng pháp luật hiện hành thì cần phải chú ý một số điểm dưới đây:

1. Trình tự thực hiện việc thẩm định giá:

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thẩm định mua sắm tài sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, viết giấy biên nhận nếu hồ sơ đúng đủ và hợp lệ, hướng dẫn Tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

– Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ thẩm định mua sắm tài sản, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển giao hồ sơ cho Phòng thẩm định giá thẩm định và trình Ban giám đốc Trung tâm duyệt thông báo thẩm định giá.

– Bước 3: Đến ngày hẹn, Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ thẩm định mua sắm tài sản sử dụng vốn nhà nước:

a) Thành phần hồ sơ :

– Tờ trình đề nghị thẩm định giá (bản chính), trong đó ghi rõ: tên chủng loại tài sản, vật tư cần mua sắm, các thông số kỹ thuật (Catalo) số lượng, mức giá đề nghị

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ thẩm định mua sắm tài sản:

– Tối đa 02 ngày làm việc (đối với Tài sản mua sắm bán rộng rãi trên thị trường Hà Tĩnh).

– Tối đa 02 ngày làm việc (đối với Tài sản mua sắm, phụ tùng sửa chữa xe ô tô có ít trên thị trường Hà Tĩnh phải khảo sát giá ngoại tỉnh).

– Tối đa 06 ngày làm việc (đối với Tài sản mua sắm đặc thù, nhập khẩu, có ít trên thị trường Hà Tĩnh)

Thẩm định mua sắm tài sản – Hình ảnh mang tính minh họa

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Sở Tài chính Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thẩm định giá

8. Lệ phí:

Mức phí:

+ Tổng giá trị tài sản thẩm định mua sắm tài sản dưới 50 triệu đồng: mức thu 300.000, đ/lần thẩm định.

+ Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu; mức thu 0,6%.

+ Từ 100 triệu đến dưới 200 triệu; mức thu 0,5%

+ Từ 200 triệu đến dưới 500 triệu; mức thu 0,4%

+ Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, mức thu 0,3%

+ Từ 1 tỷ đồng trở lên; mức thu 0,2%

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính thẩm định mua sắm tài sản sử dụng vốn nhà nước:

– Luật giá 2012;

– Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá;

Quyết định số 658/QĐ-UB-TM ngày 13/4/2005 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về quy định mức thu phí thẩm định giá.

Bình luận