Trang chủ » Tin tức » Bảng phí dịch vụ Thẩm định giá

Bảng phí dịch vụ Thẩm định giá

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Việt Nam trân trong gửi tới quý Khách hàng bảng giá dịch vụ thẩm định giá như sau:

  1. Bảng giá dịch vụ Thẩm định giá BĐS: BANG PHI BĐS 2017
  2. Bảng giá dịch vụ thẩm định giá Động sản: BANG PHI DONG SAN 2017
  3. Bảng giá dịch vụ thẩm định GTDN và các tài sản khác: BANG PHI

Bình luận