Trang chủ » Tin tức » Bảng phí dịch vụ dành riêng cho khối ngành Tư pháp

Bảng phí dịch vụ dành riêng cho khối ngành Tư pháp

Ngày 02/01/2019 – Công ty Cp Tư vấn và Thẩm định Việt Nam ban hành mức thu phí dịch vụ thẩm định giá đối với tài sản thẩm định giá là Bất động sản và Động sản cho các cơ quan Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân và Các tài sản liên quan đến việc tranh chấp dân sự khác, được áp dụng từ ngày 01/01/2019.

BANG PHI 1.1.2019_THA

Bình luận