Trang chủ » Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Việt Nam là một thành viên trong hệ thống thẩm định giá Việt Nam. Chúng tôi tự hào là một trong những công ty thẩm định giá được công nhận, cấp phép hàng năm cho các hoạt động thẩm định theo tiêu chuẩn.

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Việt Nam có đội ngũ và chất lượng nhân sự vững về chuyên môn nghiệp vụ, tốt về đạo đức nghề nghiệp. Hoạt động chuyên nghiệp về dịch vụ thẩm định giá như: thẩm định giá bất động sản; thẩm định giá máy móc thiết bị, nhà xưởng, công trình xây dựng; thẩm định giá dự án đầu tư; xác định giá trị doanh nghiệp; thẩm định giá phương tiện vận tải; thẩm định mua sắm tài sản, chứng minh tài sản, thẩm định giá trị tài sản cần thanh lý, thẩm định giá trị tài sản vô hình, xác định giá trị cổ phiếu, xác định giá trị mỏ khoáng sản…. Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá uy tín tại Việt Nam.

Các thẩm định viên về giá đều có học vị cao như: Tiến sỹ, Thạc sỹ kinh tế, Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư cơ khí, Luật sư… có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn về thẩm định giá của khách hàng cũng như Hội thẩm định giá Việt Nam (VVA), Hiệp hội thẩm định giá ASEAN (AVA) và Hiệp hội thẩm định giá Thế giới (WAVO).

Chứng thư Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Việt Nam là cơ sở pháp lý có giá trị để các Ngân hàng, các Bộ, Cơ quan Nhà nước trên toàn quốc (Ủy ban nhân dân, Bộ Tài chính, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng…) công nhận và được sử dụng dịch vụ thẩm định giá cho nhiều mục đích khác nhau như: mua bán, chuyển nhượng, cổ phần hóa, góp vốn – liên doanh, đền bù – giải tỏa, giải quyết tranh chấp dân sự, thanh lý, phát mãi tài sản, vay vốn ngân hàng, chứng mình tài sản du học – du lịch…

Tầm nhìn

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Việt Nam là thành viên của Hiệp hội thẩm định giá Việt Nam và luôn phấn đấu nâng cao chất lượng và trở thành đơn vị có uy tín trên thị trường.

Sứ mệnh

Tiêu chí hoạt động của chúng tôi là: Chính xác – Trung thực – Độc lập – Hiệu quả”. Đây được xem như là tôn chỉ trong hoạt động nghề nghiệp thẩm định giá nhằm tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Giá trị cốt lõi

Tín: là sức mạnh quan trọng trong hoạt động nghề nghiệp đặc biệt đối với ngành thẩm định giá.

Tâm: là nền tảng đạo đức trong công việc.

Trí: là sức mạnh bản lĩnh nghề nghiệp.

Tốc: lấy “tốc độ, hiệu quả trong hành động” làm tôn chỉ, đề cao khát vọng tiên phong.

Tinh: xây dựng đội ngũ nhân sự thẩm định giá tinh gọn, có cả Đức và Tài.

Nhân: tạo dựng “nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và rộng lượng, nêu cao tinh thần đồng đội, sức mạnh đoàn kết, tính kỷ luật và lòng trung thành.

Ban Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Việt Nam chân thành cám ơn sự quan tâm, rất mong tiếp tục nhận được sự tín nhiệm và hợp tác của Quý khách hàng.