Trang chủ » Dịch vụ » Xác định giá trị doanh nghiệp » Mục đích xác định giá trị doanh nghiệp
Mục đích xác định giá trị doanh nghiệp

Mục đích xác định giá trị doanh nghiệp

Mục đích của việc xác định giá trị doanh nghiệp:

  • Cổ phần hóa;
  • Chuyển nhượng, chuyển đổi hình thức;
  • Mua bán – sáp nhập, liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp;
  • Thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng;
  • Phát hành thêm cổ phiếu.

Bình luận