Trang chủ » Dịch vụ » Xác định giá trị doanh nghiệp » Giới thiệu chung xác định giá trị doanh nghiệp
Giới thiệu chung xác định giá trị doanh nghiệp

Giới thiệu chung xác định giá trị doanh nghiệp

Xác định giá trị doanh nghiệp là một phần rất quan trọng của Thẩm định giá nói chung. Xác định giá trị doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc:

1. Thế nào là xác định giá trị doanh nghiệp

“Xác định giá trị doanh nghiệp” được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc:

– Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ;

– Đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty;

– Xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp.

2. Vì sao cần xác định giá trị doanh nghiệp

Giá trị là yếu tố đầu tiên người ta muốn biết khi tìm hiểu về một sản phẩm. Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp, bạn biết các tài sản công ty trị giá bao nhiêu, nhưng bạn không biết giá trị thị trường của doanh nghiệp mình thì bạn đang bỏ sót một thứ hết sức quan trọng.

Việc xác định giá trị doanh nghiệp đem lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu: bảo vệ doanh nghiệp; biết được khả năng của doanh nghiệp để điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả trong kinh doanh, sản xuất… Quan trọng nhất, việc xác định giá trị doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp thu hút vốn từ các nhà đầu tư tài chính.

Xác định giá trị doanh nghiệp xuất phát từ yêu cầu của hoạt động mua bán, sáp nhập, hợp nhất hoặc chia nhỏ doanh nghiệp. Đây là loại giao dịch diễn ra có tính chất thường xuyên và phổ biến trong cơ chế thị trường. Đặc biệt trong bối cảnh hoạt động M&A đang diễn ra sôi động như hiện nay thì việc xác định giá trị doanh nghiệp lại càng trở nên quan trọng.

Để thực hiện các giao dịch đó, đòi hỏi phải có sự đánh giá trên phạm vi rộng lớn các yếu tố tác động tới doanh nghiệp. Trong đó, giá trị doanh nghiệp là một yếu tố có tính chất quyết định, là căn cứ trực tiếp để người ta thương thuyết với nhau trong tiến trình giao dịch mua bán, sáp nhập, hợp nhất, chia nhỏ doanh nghiệp.

Trong cách nhìn của các nhà đầu tư, chứng thư xác định giá trị doanh nghiệp là sự đánh giá tổng quát về uy tín kinh doanh, khả năng tài chính và vị thế tín dụng. Từ đó, họ có cơ sở để đưa quyết định về đầu tư, tài trợ hoặc tiếp tục cấp tín dụng cho doanh nghiệp.

Bình luận