Trang chủ » Dịch vụ » Thẩm định phương tiện vận tải » Hồ sơ thẩm định phương tiện vận tải
Hồ sơ thẩm định phương tiện vận tải

Hồ sơ thẩm định phương tiện vận tải

Danh mục hồ sơ tài liệu, phục vụ công tác thẩm định phương tiện vận tải.

* Đối với xe:

– Giấy chứng nhận đăng ký xe;

– Giấy chứng nhận bảo hiểm xe cơ giới;

– Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện cơ giới đường bộ.

* Đối với tàu:

– Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;

– Biên bản kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy nội địa;

– GIấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa;

– Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển (nếu có)

Bình luận