Trang chủ » Dịch vụ » Thẩm định phương tiện vận tải » Giới thiệu chung phương tiện vận tải
Giới thiệu chung phương tiện vận tải

Giới thiệu chung phương tiện vận tải

Thẩm định phương tiện vận tải là việc đánh giá, hoặc việc đánh giá lại giá trị tài sản cho phù hợp với thị trường tại một thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.

Thị trường phương tiện vận tải đã qua sử dụng là một thị trường rất phức tạp do chủng loại phương tiện, model phong phú bao gồm xe nhập khẩu, xe lắp ráp trong nước, xe hoán cải nên có chất lượng, tỷ lệ chất lượng còn lại của phương tiện  không đồng đều, khó có sản phẩm để so sánh..

Giá cả thị trường đối với phương tiện giao thông vận tải đường bộ đã qua sử dụng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi chính sách nhập khẩu, cung cầu trên thị trường, lệ phí trước bạ, các khoản thuế và lệ phí khác.

Việc thẩm định phương tiện vận tải đang được đánh giá cao trong thời điểm hiện tại.

Bình luận