Trang chủ » Dịch vụ » Thẩm định phương tiện vận tải » Đối tượng thẩm định phương tiện vận tải
Đối tượng thẩm định phương tiện vận tải

Đối tượng thẩm định phương tiện vận tải

Đối tượng của thẩm định phương tiện vận tải

– Phương tiện vận tải đường bộ: xe ô tô con, xe tải, xe du lịch…

– Phương tiện vận tải đường sông, đường biển: tàu, xà lan…

– Xe máy công trình: máy đào, máy xúc, máy ủi, xe cần trục, cần cẩu, máy công trình, máy xây dựng…

– Và các phương tiện khác.

Bình luận