Trang chủ » Dịch vụ » Thẩm định giá máy móc thiết bị » Mục đích thẩm định giá máy móc thiết bị
Mục đích thẩm định giá máy móc thiết bị

Mục đích thẩm định giá máy móc thiết bị

Mục đích thẩm định giá máy móc thiết bị

– Mua bán và cho thuê, chuyển nhượng, thế chấp, vay vốn ngân hàng, cầm cố, thanh lý….

– Liên doanh liên kết, đầu tư, góp vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp…

– Niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán: điều này đưa vào bản cáo bạch của công ty để cung cấp thông tin cho việc phát hành chứng khoán.

– Được cam kết như là một khoản thế chấp cho các tổ chức tài chính khi tiến hành vay.

– Thanh lý tài sản, đền bù giải tỏa

– Khấu hao để tính thuế, báo cáo tài chính….

– Bảo hiểm, đền bù, khiếu nại

– Sát nhập

– Xử lý tranh chấp

– Chuyển đổi mục đích sử dụng

Bình luận