Trang chủ » Dịch vụ » Thẩm định giá dự án đầu tư » Ý nghĩa thẩm định giá dự án đầu tư
Ý nghĩa thẩm định giá dự án đầu tư

Ý nghĩa thẩm định giá dự án đầu tư

Ý nghĩa của việc thẩm định giá dự án đầu tư

  • Một dự án thành công nếu các đặc điểm của dự án được nhà quản lý nhận biết và đánh giá một cách đúng đắn. Việc này rất có ý nghĩa trong các doanh nghiệp.
  • Giúp chủ đầu tư lựa chọn được các phương án đầu tư tốt nhất.
  • Giúp cơ quan quản lý nhà nước đánh giá được tính phù hợp của dự án đối với quy hoạch phát triển chung của ngành, quốc gia trên các mục tiêu, quy mô hiệu quả.
  • Xác định được mặt lợi hại của dự án.
  • Giúp các nhà tài trợ có quyết định chính xác có tài trợ cho dự án hay không.
  • Xác định rõ tư cách pháp nhân của các bên tham gia đầu tư.

Bình luận