Trang chủ » Dịch vụ » Thẩm định giá dự án đầu tư » Mục đích thẩm định giá dự án đầu tư
Mục đích thẩm định giá dự án đầu tư

Mục đích thẩm định giá dự án đầu tư

Mục đích của việc thẩm định giá dự án đầu tư

Một dự án sẽ thành công nếu các đặc điểm của dự án được các nhà quản lý dự án nhận biết và đánh giá một cách đúng đắn. Chính vì thế thẩm định giá dự án đầu tư rất có ý nghĩa trong các doanh nghiệp

  • Giúp chủ đầu tư lựa chọn được phương án đầu tư tốt nhất;
  • Giúp cơ quan quản lý nhà nước đánh giá được tính phù hợp của dự án đối với quy hoạch phát triển chung của ngành, quốc gia trên các mặt mục tiêu, quy mô, hiệu quả;
  • Xác định được mặt lợi, hại của dự án;
  • Giúp các nhà tài trợ có quyết định chính xác có tài trợ cho dự án hay không;
  • Xác định rõ tư cách pháp nhân của các bên tham gia đầu tư.

Bình luận