Trang chủ » Dịch vụ » Thẩm định giá dự án đầu tư » Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư
Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư

Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư

Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư

  • Tờ trình của chủ đầu tư kèm theo báo cáo nghiên cứu;
  • Văn bản thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi;
  • Các văn bản có giá trị pháp lý;
  • Văn bản xác nhận khả năng huy động…;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Quyết định giao đất;
  • Quy hoạch chi tiết dự án;
  • Các bản vẽ quy hoạch dự án…

Bình luận