Trang chủ » Dịch vụ » Thẩm định giá bất động sản » Mục đích thẩm định thẩm định giá bất động sản
Mục đích thẩm định thẩm định giá bất động sản

Mục đích thẩm định thẩm định giá bất động sản

Các mục đích của hoạt động thẩm định giá bất động sản bao gồm:

– Mua bán, chuyển nhượng tài sản.

– Thế chấp, bảo lãnh, vay vốn ngân hàng.

– Xác định giá trị tài sản, dự án đầu tư, giá trị thương hiệu…

– Hạch toán kế toán, thanh lý tài sản, bảo hiểm, đền bù, giải tỏa…

– Thẩm định giá tài sản phục vụ điều tra, xét xử, phân chia, tranh chấp tài sản,…

– Liên doanh, thành lập, chuyển đổi hoặc giải thể doanh nghiệp.

– Chứng minh tài sản để du học, du lịch, định cư, hợp tác, góp vốn…

– Các mục đích thẩm định khác…

Bình luận